logo-plan4flex.png

Formularz rejestracyjny

Dane osobowe


Dane adresoweZnajomość języków obcych


Doświadczenie zawodoweWykształcenieCertyfikatyExtra dokumenty potrzebne do rejestracji:


Oświadczenie kandydata:

  • Oświadczam, ze dobrowolnie wypełniłem/łam formularz zapisowy oraz, że mam świadomość iż Inforcontracting Group potrzebuje tych danych by zaoferować mi ewentualnie pracę ( tymczasową).
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych przez Inforcontracting Group B.V. Z siedzibą w Zwijndrechcie dla potrzeb rekrutacji oraz przekazywania moich danych potencjalnym pracodawcom zarówno teraz jak i w przyszłości.
  • Zastrzegam sobie prawo do wstrzymania procesu rekrutacji ( pisemnie, mailowo) oraz do usunięcia moich danych osobowych.
  • Oświadczam, że wszystkie dane dotyczące mojej osoby zostały wypełnione zgodnie z prawdą.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych potrzebnych do uzyskania zatrudnienia i podczas jego trwania.