logo-plan4flex.png

Inschrijfformulier

NAW gegevens


AdresgegevensVreemde talenkennis


WerkervaringOpleidingenCertificatenGegevens t.b.v subsidies en/of kostenverlagingen

    Indien bovenstaande vraag met wel is beantwoord, kiest u hieronder welke situaties van toepassing zijn.


Benodigde extra sollicitatiedocumenten (kopieën)


Verklaring van de werkzoekende:

  • Ik verklaar dat ik alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig heb opgegeven en dat Inforcontracting Group deze gegevens nodig heeft voor het eventueel aanbieden van (tijdelijk) werk.
  • Ik verleen toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens door Inforcontracting Group gevestigd te Zwijndrecht, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiële werkgevers, nu en in de toekomst.
  • Ik heb het recht om middels een mail, dan wel schriftelijk, opdracht te geven om het wervingsproces stop te zetten en mijn persoonlijke gegevens te vernietigen.
  • Ik verklaar dat alle gevraagde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
  • Ik verleen toestemming voor het ter beschikking stellen van mijn gegevens teneinde een (tijdelijke) aanstelling te verkrijgen;